O firmie

Sariz Consulting świadczy usługi doradcze i szkoleniowe w obszarze zarządzania pracownikami (Human Resources Management). Pracując jako samodzielny konsultant oraz trener wykorzystuję swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W mojej pracy preferuję holistyczne spojrzenie na zarządzanie pracownikami z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem jego misji i celów. Strategia personalna zawsze powinna być wpisana w strategię firmy, a wszystkie systemy personalne muszą wspomagać cały proces zarządzania. Fakt, że przedmiotem zarządzania są ludzie sprawia, iż jest to najbardziej wrażliwy aspekt zarządzania, a wszelkie błędy i nadużycia mogą zniweczyć najlepsze plany działania. Swoim klientom proponuję rozwiązania pragmatyczne, ułatwiające przedsiębiorstwom umacnianie przewagi konkurencyjnej. Są one zawsze przygotowywane specjalnie dla firmy, z którą współpracuję. Podstawową ich cechą jest to, że wpisują się w strategię i kulturę organizacji.

Przedmiot doradztwa

Jako doradca przygotowuję rozwiązania w zakresie różnorodnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Zawsze dbam o to, aby proponowane rozwiązania rzeczywiście odpowiadały na zapotrzebowanie klienta. Moim zadaniem jest pomoc w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb i zaprojektowanie najbardziej efektywnych propozycji zmian. Spośród różnorodnych systemów i narzędzi personalnych wybieram te, które najlepiej przyczynią się do realizacji przyjętej strategii personalnej. Swoje przygotowanie dydaktyczne wykorzystuję także jako trener, szkoląc pracowników na różnych poziomach organizacji.

Konsultacje i projekty doradcze najczęściej dotyczą:

Specjalizuję się w szkoleniach dotyczących:

Konsultacje i szkolenia prowadzę w języku polskim lub angielskim.

Doświadczenie

Przykładowe projekty zrealizowane przeze mnie jako menedżera ds. personalnych, współpracownika firm doradczych oraz niezależnego konsultanta:

Anna Rusinek

Doświadczony menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi, a obecnie samodzielny konsultant i trener. Przez 8 lat zarządzała działami personalnymi w międzynarodowych firmach działających w wielu branżach (motoryzacyjnej, FMCG, przemysłowej, handlowej). Po stażu w Wielkiej Brytanii uczestniczyła w tworzeniu i rozwoju polskiego oddziału amerykańskiej firmy konsultingowej Hewitt Associates. Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła studium Trenerów Biznesu wrocławskiej firmy Moderator.

Kontakt

Anna Rusinek

Tel.: +48 33 8212303, +48 602 112173

e-mail: info@sariz.com